Телефон: +380673443039

Email: moc.liamg%40aiiledagdivad.rd


Медичний центр

Телефон: +380673443039

Email: moc.liamg%40aiiledagdivad.rd


Медичний центр

МЕНОПАУЗАЛЬНІ ПОРУШЕННЯ ТА ІНШІ РОЗЛАДИ В ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ

МЕНОПАУЗАЛЬНІ ПОРУШЕННЯ ТА ІНШІ РОЗЛАДИ В ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ

Клімактерій̆ (від грец. climacteric – щабель сходів) – це фізіологічний

перехідний період у житті жінки, впродовж якого на фоні вікових змін в

організмі домінують інволютивні процеси в репродуктивній̆ системі, що

характеризуються зниженням репродуктивної і менструальної функції внаслідок

генетично запрограмованого згасання та припинення функціонування яєчників.

Згідно з критеріями STRAW+10 (Stages of Reproductive Aging Workshop),

виділяють 4 періоди клімактерію: період менопаузального переходу,

менопауза, перименопауза і постменопауза (див. додаток 2).

Період менопаузального переходу характеризується варіабельністю

менструальних циклів, починається у віці 40–45 років і закінчується з настанням

менопаузи. На фоні порушень менструального циклу можуть з’являтися

вазомоторні симптоми (ВС) та психоемоційні симптоми дефіциту естрогенів,

відзначаються варіабельні рівні фолікулостимулюючого гормону (ФСГ),

естрадіолу (Е2), зниження рівнів прогестерону, інгібіну В і антимюлерового

гормону (АМГ).

Менопауза – це остання самостійна менструація в житті жінки, її дата

оцінюється ретроспективно через 12 місяців відсутності менструацій.

Менопаузальний синдром - комплекс симптомів, які можуть

супроводжувати клімактерій.

Ятрогенна менопауза - припинення менструальної функції в результаті

хірургічного видалення обох яєчників (з видаленням матки або без) або іншого

способу припинення функції яєчників (радіоактивне опромінення, хіміотерапія).

Виділяють передчасну недостатність яєчників (до 40 років), ранню

менопаузу (40–45 років), своєчасну менопаузу (46–54 роки) і пізню менопаузу

(від 55 років).

Перименопауза включає період менопаузального переходу від появи

перших симптомів та 12 місяців після останньої самостійної менструації.

Постменопауза – період після настання менопаузи до закінчення життя

жінки. Розрізняють фази ранньої та пізньої постменопаузи. Фазі ранньої

постменопаузи, яка для більшості жінок триває протягом 5–8 років, притаманні

симптоми клімактеричного синдрому. У фазі пізньої постменопаузи на перший

план виходить соматичне старіння жінки, зокрема, кардіоваскулярні

захворювання, остеопороз і генітоуринарний менопаузальний синдром. ВС

менш виражені, але можуть персистувати протягом тривалого часу.

Фізикальний огляд включає

визначення:

індексу маси тіла (ІМТ);

окружності талії;

артеріального тиску (АТ);

обстеження органів малого тазу

(дослідження шийки матки в

дзеркалах, бімануальне

дослідження

Лабораторне обстеження включає:

Проведення тесту на ФСГ у жінок віком від 40 до 45 років із симптомами менопаузи (крім жінок, які застосовують комбіновану естрогенгестагенну контрацепцію або високі дози прогестагенів)

Інструментальне обстеження:

Перед призначенням МГТ:

УЗД органів малого тазу з визначенням товщини та структури ендометрія;

УЗД комплексу інтима-медіа каротидних та стегнових артерій у пацієнток низького та

помірного ризику ССЗ, визначених за шкалою SCORE

Призначення персоніфікованого варіанту терапії симптомів менопаузи,

залежно від вираженості клінічних проявів та наявності супутньої соматичної патології:

немедикаментозне;

медикаментозне:

негормональне;

гормональне лікування

Для консультацій, діагностики та призначення лікування менопаузальних порушень та інших розладів в перименопаузальному періоді в Білій Церкві звертайтесь в медичний центр Dr.David