Телефон: +380673443039

Email: moc.liamg%40aiiledagdivad.rd


Медичний центр

Телефон: +380673443039

Email: moc.liamg%40aiiledagdivad.rd


Медичний центр

МЕНОПАУЗАЛЬНІ ПОРУШЕННЯ ТА ІНШІ РОЗЛАДИ В ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ

МЕНОПАУЗАЛЬНІ ПОРУШЕННЯ ТА ІНШІ РОЗЛАДИ В ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ

Клімактерій̆ (від грец. climacteric – щабель сходів) – це фізіологічний

перехідний період у житті жінки, впродовж якого на фоні вікових змін в

організмі домінують інволютивні процеси в репродуктивній системі, що

характеризуються зниженням репродуктивної та менструальної функції внаслідок

генетично запрограмованого згасання та припинення функціонування яєчників.

слідом до критеріїв STRAW+10 (Стадії репродуктивного старіння)

виділити 4 періоди клімактерію: період менопаузального переходу,

менопауза, перименопауза і постменопауза (див. додаток 2).

Період менопаузального переходу характеризується варіабельністю

менструальних циклів, починається у віці 40–45 років і закінчується з настанням

менопаузи. На фоні порушення менструального циклу може з'явитися

вазомоторні симптоми (ВС) та психоемоційні симптоми дефіциту естрогенів,

відзначаються варіабельні рівні фолікулостимулюючого гормону (ФСГ),

естрадіолу (Е2), зниження рівня прогестерону, інгібіну В і антиміюлерового

гормону (АМГ).

Менопауза – це остання самостійна менструація в житті жінки, її голова

оцінюється ретроспективно через 12 місяців відсутності менструацій.

Менопаузальний синдром - комплекс симптомів, які можуть

супроводжувати клімактерій.

Ятрогенна менопауза - припинення менструальної функції в результаті

хірургічного видалення обох яєчників (з видаленням матки або без) або інше

спосіб припинення функцій яєчників (радіоактивне промінювання, хіміотерапія).

Виділіте передчасну недостатність яєчників (до 40 років), ранню

менопаузу (40–45 років), тимчасову менопаузу (46–54 роки) і пізню менопаузу

(від 55 років).

Періменопауза періоду менопаузального переходу включає від появи

перших симптомів та 12 місяців після останньої самостійної менструації.

Постменопауза – період після настання менопаузи до завершення життя

жінки. Розрізняють фази ранньої та пізньої постменопаузи. Фазі ранньої

постменопауза, яка у багатьох жінок триває протягом 5–8 років, притаманні

симптоми клімактеричного синдрому. У фазі пізньої постменопаузи на першу чергу

план виходити соматичне старіння жінки, зокрема, серцево-судинні

захворювання, остеопороз і сечошкірний менопаузальний синдром. ВС

менш виражені, але можуть зберігатися протягом тривалого часу.

Фізичний огляд включає

визначення:

індексу маси тіла (ІМТ);

окружності талії;

артеріального тиску (АТ);

обстеження органів малого тазу

(дослідження шийки матки в

дзеркалах, бімануальне

дослідження

Лабораторне обстеження включає:

Проведення тесту на ФСГ у жінок віком від 40 до 45 років із симптомами менопаузи (крім жінок, які спостерігали комбіновану естрогенгестагенну контрацепцію або високі дози прогестагенів)

Інструментальне обстеження:

Перед призначенням МГТ:

УЗД органів малого тазу з визначенням товщини та структури ендометрії;

УЗД комплексу інтима-медіа каротидних та стегнових артерій у слабкому та

помірного ризику ССЗ, визначених за шкалою SCORE

визначення персоніфікованого варіанту лікування симптомів менопаузи,

залежно від виразності клінічних проявів та наявності супутньої соматичної патології:

немедикаментозне;

медикаментозне:

негормональне;

гормональне лікування

Для консультацій, діагностики та призначення лікування менопаузальних порушень та інших розладів у перименопаузальному періоді в Білій Церкві Зверніться в медичний центр Dr.David